اپلیکیشن راه پرس

با سپاس بیکران از شما کاربران گرامی

وب اپلیکیشن راه پرس دیگر فعالیتی ندارد

از شروع فعالیت مجموعه ما که از زمستان شروع شد و به امروز که 3 نسخه رو تقدیم کاربران گرامی کردیم

فراز و نشیب های مختلفی به اعضای تیم به واسطه نوسانات ارز وارد شد

همیشه اعضای تیم توسعه که جوانانی از جنس مردم و اجتماع بودن با تمام وجود برای رفع مشکلات و ارائه آپدیت های جدید تلاش می کردن

ولی در نهایت ، توان ما برای گذر از این دریای مواج ارز به خصوص دلار کافی نبود و ادامه مسیر دیگر ممکن نیست

تشکر ویژه تا به این جای کار با ما همراه بودین

مخلص شما ، تیم توسعه